Din, bilimi teşvik eder ve bilimle uğraşan akıl-vicdan sahibi insanlar Allahın varlığının delillerini görür,güçlü bir imana sahip olurlar. .