İman etmeyen insanlar, Kuran`daki açık ve net ifadeleri kendilerince çelişkili olarak algılarlar. .