İnkar edenler, her devirde Kuran`daki örnekleri kavrayamadıklarını doğrudan ya da dolaylı olarak itiraf ederler. .