Belirli yollardan geçmemiz, itirazlarla zorluklarla karşılaşmamız gerekiyor. Çok zorlu bir ortamdan geçince coşku ve şevk daha da artar. .