Müslüman her an cehenneme gidebileceği ihtimaline karşı son derece mazlumdur. .