Kur`an; insanın yaşadığı her anı açıklayan ve düzenleyen, sınırsız bir ilme sahip olan, en güzel bir yol göstericidir. .