İnsanlar nefretin körüklenmesine o kadar alışmış ki, barış için dostluk için atılan her adımı yadırgıyorlar... .