100000000 tane akıllı insan bir araya gelse, bir Hz. Mehdi etmez! .