Küfrün baskısı zayıf müslümanları etkiler. Çünkü güçlü iman baskıdan etkilenmez. Hatta baskı iman ehlinin imanını, hamiyetini şahlandırır! .