Mehdi henüz zuhur etmeden ona inanmak, zemin hazılamak, aşkla sevmek daha makbuldur. Zuhurdan sonra inananlarla öncekiler bir olmaz... .