İnsanların kıyametin yakınlaştığına ve Mehdi geldiğine dair hadisleri ısrarla reddederek yaşamaları onlar açısından ne kadar büyük kayıp. .