... De ki: "Ben sizin heva (istek, tutku)larınıza uymam; yoksa bu durumda ben şaşırıp sapmış ve doğru yolu bulmamışlardan olurum." [6,56] .