Zulmeden her nefis, yeryüzündekilerin tümüne sahip olsa, bunu (azaba karşılık) mutlaka fidye olarak verirdi ... [Yunus Suresi, 54] .