Dindar insan için hangisi önemli? İslamın hakimiyeti için çalışmak mı? İyi iş sahibi olup, güzel bir evlilik yapıp, hayatını geçirmek mi? .