Büyük Mehdi`nin Özellikleri, Sabık Mehdi`lerin Özelliklerinden Farklıdır. | https://t.co/8leuPkTF2S | #saidnursi #bediuzzaman .