Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri munislikle, temizlikle tanınacak, birbirlerine benzeyeceklerdir. | #AdnanOktar .