#Bağnazlar gruplara ayrılırlar ve her grup kendi topluluğunu doğru zannedip, onunla övünür. https://t.co/3axxlIcjMm .