Büyük devlet kapsayıcıdır, kucaklayıcıdır. Her dinden, her inançtan, her etnik kökenden insanı korur, sahiplenir. Millet de böyle olmalı. .