Bağnaz, dine hurafe katarak zorlaştırır,insanları ibadetten alıkoyar. Nefreti ve öfkeyi körükler. Sürekli ölüm fetvası verir. Savaş ister .