Darwinistlerin varlığı, Mehdi`nin mücadele edip küfrün başını ezmesi için özel yaratılmıştır. Karşı fikir olacak ki Mehdi ortaya çıksın. .