Ahir zamanda Deccalin menfaatine olacak her hareketten kaçınmalıyız. Hak dinlere karşı düşmanlık, deccale hizmet etmek demektir .