Münafık, Kuran’ın yetersiz olduğunun kabul edilmesini ister. #AdnanOktar .