Bizim tebliğ yapmadaki hedefimiz; Kuran’a uyacak insanlar, İçi titreyerek Allah’tan korku duyan kimseler yetiştirmektir. #AdnanOktar .