Deccalin bir boynuzu gericilik, diğeri ise ateizmdir. Bunlar sürekli olarak birbiriyle çatışırlar. Deccal onları birbirlerine kırdırır. .