Allah nankörlük etmeyin. Beni unutmayın ben de sizi unuturum diyor. Allah sonsuz hak ve adalet sahibidir. .