Hem dindar olup hem nimetleri en güzel şekilde yaşadığımızı görünce dinsiz ve bağnazlar korkunç bir hayat yaşadıklarını anladılar. A. Oktar .