"Tesadüf yoktur.. "Tevafuk" Vardır.. Tevafuk"da "Kader"e bağlıdır.." .