İman hakikatleri üzerinde derin derin düşünerek Allah'ı daha iyi tanıyan ilim sahipleri, Allah'ın kudretinin büyüklüğünü daha iyi kavrarlar .