Müslüman; Yüzde 100 sevecen, barışçıl, demokrat, sanatı bilimi nimet gören, güzel herşeye hayran, affedici, mükemmel insan olmak zorunda. .