İman bağlarının en sağlamı; Allah için dostluk, Allah için düşmanlık, Allah için sevgidir. Peygamberimiz (sav) .