#insanlar dini zorlaştırmaya çalışıyorlar. Oysa bir ayette: '...Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez...' diye bildirilmektedir. .