Böyle dehşetli bir asırda, insanın en büyük meselesi, imânını kurtarmak veya kaybetmek dâvâsıdır. .