#insanlar televizyona çıkan evrimcilerin tek bir proteinin tesadüfen oluşamayacağı konusunu açıklayamadıklarını gördüler. .