Allah'ın tecellisi olarak sevmek sevginin zevkini verebilir ancak, başka türlüsü aldatıcı ve geçicidir. Baki olan Allahtır. .