Bir kişiyi Allah’ın tecellisi olarak sevmek ancak çok akıllı insanlara mahsustur. .