Kuran ahlakını yaşamayan, ben merkezli düşünerek kendi çıkarları için yaşayan insanlara güvenilmez .