Eleştiri sağken yapılır, vefat edenin ardından konuşulmaz .