Eğer bir insan enaniyetiyle gururuyla karşı karşıya kaldığında karşısındaki kişiyi yüceltip kendi gururunu ezebiliyorsa bu candan sevgidir .