Bir Müslüman diğerinin -düşüncesi, dili, ırkı ne olursa olsun- kardeşidir Müslüman toplumların birbirine bakış açısı da bu şekilde olmalıdır .