Bediüzzamanın has talebelerini bağrımıza basmayacaksak, hizmetlerne koşmayacaksak, Üstadımız'a vefamızı nasıl göstereceğiz? .