"Size vermekte olduğu nimetlerinden ötürü Allah'ı sevin, beni de Allah beni sevdiği için seviniz" #Hadis İmam Gazali, cilt. 4, s.594 .