İnsanın Allah’ın kendisine öğrettiği dışında hiç1 bilgisi ve müstakil 1gücü yoktur. Bir kimsenin sahip olduğu hiç1 şey kendisinden değildir .