KÜSMEK İLKEL BİR SAVUNMA YÖNTEMİDİR: https://t.co/PnDfrXGmBY .