Herinsana gelir vahiy, FakatFarkınaVarmaz Mesela Allah ona cevaplattırır, 1şey söylettirir,vahyeder Allah. Biz ona ilham diyoruz, inşaAllah .