Hurafeyle bir insan iman etmez. Tahkiki iman üzerinde durulmazsa, iman zafiyeti olur. Düşünmeyen insan imani olarak zayıf olur. .