İnsan varlığının her anını Allah’ın kendisine sunduğu nimetlerle sürdürebilir. Bu nimetlerin her biri ayrı ayrı şükretmeyi gerektirir. .