Suriye halkının aradığı güç, sokakta bağırmakla elde edilmez. Asıl güç, Müslümanların ittifak etmesidir. .