Vatan bölünmez. Vatanını sen böldürdüğünde, dinini, imanını, haysiyetini, şerefini, namusunu beş paralık ettin demektir. .