Vatanını böldürmek isteyen veya bölünmesini teklif eden adam dünyanın en aşağılık, en karaktersiz, en haysiyetsiz adamıdır. .