Hücrenin içi bir şehir gibi ve tüm hareketleri Allah'ın kontrolünde, bütün bu detaylar Allah'ın büyüklüğünün delili. .